Acropolis Mures

            Nimic nu se poate întâmpla fără ca înainte să nu fi existat o idee sau o dorinţă. Plecând de la o idee şi din dorinţa de a face bine, aceasta Asociaţie a plecat de la o initiativă privată a unor persoane fizice care au început acum 10 ani o activitate de sponsorizare a unor copii din mediu rural. Ca o încununare a acestor eforturi  s-a materializat înfiinţarea  în 2009 a asociaţiei „Acropolis Mures”.
            Descurajarea poate fi depăşită prin entuziasm, iar entuziasmul poate deveni ceva concret prin două lucruri: întâi e nevoie de un ideal şi apoi de crearea unui plan care să pună idealul în practică.
            Trăim într-o lume în care tot mai mulţi oameni se confruntă cu situaţii de risc. De aceea, se simte acut nevoia de coeziune socială şi de solidaritate a celor care au o viziune comuna asupra viitorului şi a principiilor ce vor guverna devenirea noastră. Adevaratul succes al umanitaţii constă în capacitatea de a da o noua identitate lumii în care traim, unde simţul valorii şi al respectului să fie recunoscut şi preţuit, unde fiecare să îşi asume responsabilitatea pentru sine, pentru familie, pentru comunitate, spre binele şi bunastarea socială. Sărăcia este cauzată nu de prea mulţi copii, ci de prea puţină investiţie şi sprijin pentru dezvoltarea copiilor. Istoria umană ne învaţă că dacă se investeşte suficient în copii, ei vor creşte pentru a contribui cu mult mai mult decât ceea ce au consumat, ridicând astfel standardul de viaţă al tuturor. În centrul progresului se află recunoaşterea demnităţii persoanei umane şi asigurarea respectului deplin pentru demnitatea înnăscută a omului şi drepturile lui fundamentale. Aceasta cere forme reînnoite de cooperare şi un angajament mai hotărât din partea tuturor. Dezvoltarea nu poate fi măsurată doar în termeni de creştere economică şi eradicarea sărăciei nu se poate baza doar pe rezultatele economice măsurabile. Mai degrabă, progresul autentic necesită promovarea dezvoltării fiecărei fiinţe umane şi a fiinţei umane ca întreg.
          
            Suntem conştienţi de faptul că primii ani de viaţă a unui copil sunt cei mai importanţi pentru creşterea şi dezvoltarea lui.        

            Copiii  din localităţile rurale sunt mai afectaţi de migraţie, sărăcie, acces redus la educaţie şi sănătate, comparativ cu cei de la oraşe. Principala piedică în calea copiilor către educaţie, cel puţin în mediul rural, este sărăcia. Din ea decurg toate celelalte neajunsuri de care se izbesc aceşti copii: şcoli prost dotate şi cu profesori slab calificaţi şi demotivaţi; drumuri exagerat de lungi până la şcoală, parcurse zilnic pe jos prin noroi şi zăpadă, lipsa hainelor şi a rechizitelor.

            Entuziasmul acestei echipe tinere care a pornit la drum  cu o idee şi cu idealul de a face bine  şi de a implementa  diferite proiecte - mai ales în zona rurală, în care abandonul şcolar şi sărăcia sunt un fapt real – merită a fi aplaudat si încurajat. 

                                                                                                                 Vicepresedinte departament comunicare
                                                                                                                                    Moldovan Mihaela


  

Pentru donaţii lei RON : RO39BTRL02701205M95603XX Banca Transilvania
Pentru donaţii materiale:
Hanes Sebastian 0743.15.25.23

Contract de sponsorizare

Cerere Privind Destinatia Sumei Reprezentand Pana La 2% Din Impozitul Anual 2011

 

Parteneri

S.C. Bogdi&Alex S.R.L. prin magazinele Supermarket

 

 

 


hit
www.acropolismures.ro